Jak zkouška probíhá?

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 100 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EXAMS CENTRA, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

Upozornění:

Zkoušky se lze zúčastnit pouze po řádné předchozí registraci na portále exams.cz a přihlášení na daný termín zkoušky. Postup registrace a přihlášení najdete v sekci Jak získat zkoušku.

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí. Uchazeč po registraci na portál exams.cz a provedení platby jedním z možných způsobů získá registrační údaje a může vstoupit na portál exams.cz. Na portále uchazeč po přihlášení nalezne:

 • Termíny zkoušek
 • Vzorový test a odpovědní arch
 • Cvičné modelové situace
 • Zkušební řád
 • Výsledky své zkoušky i elektronický certifikát ke stažení v pdf
 • Možnost žádosti o revizi výsledků zkoušky (odvolání)

A to vše s pohodlím elektronické komunikace.

Obsah zkoušky

Test je od 5. 8. 2015 sestaven z 5 tematických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 215/2012 Sb (ke stažení zde PDF), a dopisu ČNB ze dne 4.srpna 2015 (ke stažení zde PDF).

Tematické oblasti potřebných znalostí:

 1. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 2. principy a fungování důchodového spoření (VYŘAZENO),
 3. principy a fungování doplňkového penzijního spoření,
 4. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti,
 5. principy finančního trhu včetně teorie financí,
 6. investice, investiční strategie a související rizika.

Upozornění: Od 5.8.2015 došlo po vyjádření ČNB ke změně a z testů byla vypuštěna oblast "Principy a fungování důchodového spoření" (původní oblast b). Veškeré náležitosti skladby testu, času i hodnocení byly k tomuto datu upraveny.

Celkem je zařazeno 45 testových otázek s možnostmi odpovědí a-d (teoretická část testu) a 2 otevřené otázky s 5 dílčími podotázkami, na které odpovědět jednoslovně nebo opět volbou možnosti a–d. Zde musí být podle požadavků ČNB zahrnut i výpočtový prvek. (např. „Klient má příjem 30 000,- Kč, uveďte výši jeho příspěvku do 2. pilíře důchodového zabezpečení…“)

Hodnocení zkoušky

Zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě splnění 3 dílčích kritérií. Tyto kritéria jsou stanovena v rozhodnutí o akreditaci dle příslušného zákona a centrum exams.cz na ně nemá žádný vliv.

Dílčí kritérium 1: celková úspěšnost u testových otázek

Pro splnění tohoto dílčího kritéria je nutné dosáhnout minimálně 75 % úspěšnost u teoretických testových otázek (tj. minimálně 34 otázek správně z celkem 45 otázek).

Dílčí kritérium 2: celková úspěšnost u modelových situací

Pro splnění tohoto dílčího kritéria je nutné dosáhnout minimálně 75 % (resp. 80 %) úspěšnost u modelových situací (tj. minimálně 8 otázek správně z celkem 10 otázek).

Dílčí kritérium 3: úspěšnost u jednotlivých tematických oblastí

Pro splnění tohoto dílčího kritéria je nutné dosáhnout minimálně 60 % úspěšnost u jednotlivých teoretických tematických celků testových otázek. Jednotlivé tematické celky a) - f) odpovídají členění dle Vyhlášky č. 215/2012 Sb. a dopisu ČNB ze dne 4.8.2015, a mají odlišný počet otázek. Váha jednotlivých celků je stejná.

RSS feedaktuality

27.03.2017

-- DŮLEŽITÁ NOVINKA --Nové termíny penzijních zkoušek jsou k objednání již pouze přes naší partnerskou společnost EFPA ČR - zkoušky i přípravný e-learning tedy objednávejte nově přes portál efpa.cz, konkrétně zde https://efpa.cz/zkousky/zkouska-penze.

15.12.2016

Nové termíny zkoušek pro leden-březen 2016 byly vypsány! Podívejte se do nabídky termínů.

01.11.2016

Poslední 2 termíny zkoušky z penzí do konce roku 2016: 1. 12. v PRAZE a 13. 12. v BRNĚ. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli!

09.09.2016

V. Mezinárodní konference naší sesterské asociace EFPA ČR pro všechny profesionály v poradenském byznyse! 21. 9. 2016, TOP Hotel Praha, Tomáš Sedláček, zástupci ČNB, MF ČR a další zajímaví řečníci. Poslední volná místa na efpa.cz/konference

Administrační portál systému zkoušek pro ověření odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570)

Partneři centra:
pef
ekf
EFPA Česká republika
AFIZ